Dítě pracující v hliněném poli

Práce v hliněném poli®

Mgr. Petra Součková

Práce v hliněném poli®

Práce v hliněném poli® je druh arteterapie, která je používána v západní Evropě od sedmdesátých let minulého století a v současnosti je považována za velice účinnou a cílenou metodu, pomocí níž děti, stejně jako mládež a dospělí mohou uvolnit a naučit se plně využívat své vrozené možnosti, zbavit se napětí a strachů, případně dohnat a nasytit své nenaplněné vývojové potřeby a posílit se ve vlastní schopnosti jednat a žít spokojenější život.

Používá se při ní velmi přehledný setting – dřevěná bedna naplněná po okraj jemnou, tvarovatelnou, vyhlazenou keramickou hlínou a miska s vodou. Hlína je klientovi k dispozici neomezeně – může se jí jakkoli dotýkat, pronikat jí a tvarovat, zároveň mu zprostředkovává dotyk se sebou samým.

Nezbytná je přítomnost speciálně vyškoleného terapeuta, který klienta provází a všímá si především pohybů jeho rukou při tvůrčím procesu. Vychází přitom ze zákonitostí, které se projevují v haptice. Na individuálním způsobu zacházení s rukama může rozpoznat, jakým směrem by se měla ubírat jeho podpora klienta. Nehledá přitom příčiny poruch nebo zdánlivých deficitů a nevěnuje pozornost výsledkům tvorby, nýbrž svou podporou navazuje na jeho vlastní potenciál a směřování.

Redukovaná situace Práce v hliněném poli® poskytuje základní podmínky pro zdravý lidský vývoj: oporu ve vztahu, spolehlivost vazeb a stálost objektů. Dítě se v průběhu svého setkání s hlínou a za podpory průvodce učí adekvátně zacházet se sebou samým i s okolním světem, dospělý může v tělesně-smyslovém procesu korektivně prožít to, co mu dosud v jeho biografické situaci z nějakého důvodu nebylo umožněno.

S čím může Práce v hliněném poli® pomoci

 • potíže s adaptabilitou dítěte, reakcemi na nové situace a prostředí
 • problémy ve vztazích s vrstevníky
 • potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
 • vývojové problémy
 • výchovné otázky
 • psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, enuréza, enkopréza, apod.)
 • emoční nevyrovnanost
 • ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou (specifická porucha chování)
 • zdravotní postižení
 • neklid, zlobení
 • problémy v rodině
 • situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu (rozvod i porozvodová situace)
 • náročné osobnostní rysy
 • školní obtíže